English
امروز : 1397/04/04
کنفرانس علمی یکروزه روشهای مداخله ای کنترل درد در انواع کمردرد

کنفرانس علمی یکروزه روشهای مداخله ای کنترل درد در انواع کمردرد 

کنفرانس علمی تیرماه 92

کنفرانس علمی آشنایی با مکمل های ورزشی دارای امتیاز بازآموزی از طرف انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران در تاریخ ششم تیرماه 92 برگزار گردید.

کارگاه کاربردهای اسکن کف پا در پزشکی ورزشی

انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران با همکاری شرکت پرشیامهر \"کارگاه آموزشی کاربردهای اسکن کف پا در پزشکی ورزشی\" را برگزار کرد.

سمینار انتخاب و کاربرد تجهیزات ورزشی

سمینار انتخاب و کاربرد تجهیزات ورزشی با امتیاز بازآموزی برای پزشکان و فیزیوتراپیستها در 26 و 27 اردیبهشت در فرهنگسرای اندیشه برگزار  شد.