English
امروز : 1397/04/04
مجموعه همایش های سلامت و زندگی

موضوع « سلامت زنان » 

مجموعه همایش های سلامت و زندگی

موضوع « مبانی مبارزه با دوپینگ در فوتبال »

مداخلات کم تهاجمی ستون فقرات

امروزه برای افزایش کارایی بیماران و پیشگیری از ناتوانی‌های ناشی از مشکلات ستون فقرات به ویژه کمردرد، روش‌های درمانی کم‌تهاجمی جایگزین بسیاری از اقدامات جراحی پرهزینه شده است. 

مجموعه همایش های سلامت و زندگی

سومین برنامه از مجموعه همایش‌های سلامت و زندگی

تکنیک های دستی (موبیلیزاسیون و مانیپولاسیون) ستون فقرات

اولین دوره آموزش کوتاه مدت علمی، حرفه‌ای با عنوان تکنیک های دستی (موبیلیزاسیون و مانیپولاسیون) ستون فقرات