English
امروز : 1397/04/04
ورزش منظم عامل پیشگیری بیماریهای شایع در زنان

ورزش منظم و ترکیب آن با رژیم غذایی مناسب عامل موثری در سلامت زنان و پیشگیری از بروز بیماری های شایع و خطرناک در آنهاست.

فعالیت بدنی کودکان 5 تا 12 سال

بر اساس توصیه های فعالیت بدنی در کشور استرالیا پیشنهاد می شود کودکان در این سنین حداقل 60 دقیقه در روز فعالیت بدنی با شدت های متوسط و شدید داشته باشند.