English
امروز : 1397/04/04
مکمل های ورزشی و مشکل دوپینگ

علیرغم همه تلاش‌های انجام شده برای مبارزه با دوپینگ در ورزش متأسفانه سوء مصرف مواد غیرمجاز به یک اقدام شایع در میان ورزشکارانی تبدیل شده است که قصد افزایش مصنوعی کارآیی خود را دارند.