English
امروز : 1397/04/04
بررسی تغییر فصل بر عملکرد ورزشکاران آماتور و حرفه‌ای

ورزشکاران حرفه‌ای نباید به بهانه تغییر فصل حجم و زمان تمرین‌های خود را کاهش و یا تغییر دهند.

ورزشکاران برای کاهش وزن زیاده‌روی نکنند

کسانی که می‌خواهند کاهش وزنی فوری داشته باشند نباید زیر 2 درصد یا نهایتا 5 درصد ‌آب بدنشان کم شود.

انرژي مصرفي فعاليتهاي ورزشي را چگونه محاسبه كنيم؟

محاسبه انرژي مصرفي در حين فعاليتهاي بدني و  ورزشي براي محاسبه كل انرژي مصرفي بدن در طول شبانه روز  حايز اهميت است.