English
امروز : 1397/04/30
مصرف داروهای آنابولیک استروئید در ورزشكاران خطر استفاده از داروهای محرک را افزایش می‌دهد

مصرف داروهای آنابولیک استروئید مانند ناندرولون خطر استفاده از داروهای محرک را افزایش می‌دهد.

ليست ممنوعه سال2014، WADA

ليست ممنوعه سال 4102 استاندارد بين المللي

مشکلات خاص دوپینگ در ایران

در کشور عزیزمان متأسفانه به موازات رشد ورزش اعم از حرفه‌ای و آماتور و نیز بهبود چشمگیر جایگاه اجتماعی و اقتصادی ورزشکاران موفق، پدیده شوم دوپینگ به‌طور روزافزونی افزایش یافته و مشکلات زیادی برای ورزش کشور به بار آورده است.  ...

هورمون رشد انسانی

اخیرا توجه خیلی ها  به سمت مصرف هورمون رشد انسانی کشیده شده است