English
امروز : 1397/04/30
چه ورزشکارانی بیشتر در معرض سرمازدگی هستند؟

در فصل سرما افراد برای ورزش باید از مکان‌های سرپوشیده استفاده کنند و برنامه ورزشی شان را به دو قسمت تقسیم کنند تا دچار سرمازدگی نشوند.

نگاهی تخصصی به الگوهای تمرین در هوای گرم

اگر فعالیت ورزشی بیش از 60 دقیقه‌ طول بکشد، ورزشکار باید از نوشیدنی ورزشی که حاوی 9 گرم قند در هر 100 سی سی است، استفاده کند.

تمرین شدید بین ساعت 10 تا 3 عصر تعطیل

ورزشکاران باید حتی الامکان از انجام تمرینات شدید در ساعات 10 تا 3 بعدازظهر خودداری کنند.

تمرین در ارتفاع در بهبود عملکرد ورزشکاران استقامتی تاثیر مطلوبی دارد

شرایط اقلیمی بر روی عملکرد ورزشکار تاثیر مستقیم دارد، اما در بعضی مواقع این تغییرات به نفع ورزشکار است.

ورزشکار نمی‌تواند برای تغییرات محیطی الگوی مشخصی را طرح ریزی کند

الگوی تطبیق وضعیت متابولسیم بدن یک ورزشکار در شرایط محیطی مختلف متفاوت است و نمی‌توان برای هر شرایطی یک الگوی مشخصی تجویز کرد.