English
امروز : 1397/04/30
چهار بهانه ی قانونی برای نرفتن سر جلسه تمرین !

هر کدام از ما ممکن است برای اینکه سر جلسه تمرینی خود حاضر نشویم از بهانه های مختلفی استفاده کنیم

اصول اولیه برخورد با آسیب های ورزشی

آسیب، جزئی از ورزش حرفه ای است.

آشنایی با بارگیری کربوهیدرات در ورزش

از هر ورزشکار حرفه ای بپرسید مهمترین ماده ی غذایی که باید قبل از  مسابقه بخورید چیست ؟

این فصل رو بدون آسیب طی کن !

بعضی آسیب های ورزشی هر چند سال یکبار رخ میدهند ، اما بعضی دیگر ممکن شما را چندین بار در طول سال درگیر خود کنند. 

عامل بسياري از آسيب‌ديدگي‌هاي شديد ورزشي، جدي نگرفتن آسيب‌هاي كوچك است

براي اينكه شاهد حوادث ناخوشايند در سطوح حرفه‌اي نباشيم بايد پيشينه آسيب ديدگي ورزشكاران به درستي مديريت شود.