English
امروز : 1397/04/30
ورزش و آلودگی هوا

هر چند که ورزش منظم برای بهبود آمادگی جسمانی و پیشگیری از بسیاری از بیماری ها توصیه می شود ولی ممکن است انجام تمرینات شدید ورزشی در شرایط آلودگی هوا از فواید آن بکاهد.

ورزش در شرایط آلودگی هوا

علیرغم تاثیرات مثبت  ورزش  بر  سلامت جسم و  روح  باید توجه داشت که  ممکن است انجام ورزش در هوای آلوده سبب  تشدید اثرات  منفی آلودگی هوا برانسان شود.

آیا لازم است قبل از شروع ورزش به پزشک مراجعه کنیم؟

کالج پزشکی ورزشی  آمریکا و انجمن قلب آمریکا توصیه دارند که تمامی بالغین روزی  30  دقیقه فعالیت ورزشی با شدت متوسط و برای حداقل 5 روز در هفته داشته باشند.

تغذیه سالم در نوجوانان ورزشکار

اگر می خواهید فرزندتان برای آموزش یک ورزش وارد باشگاه های ورزشی شود

به حداقل رساندن مشکلات گوارشی حین ورزش

دستگاه گوارش ما یک عضو ورزشی محسوب نمی شود.