پایگاه اطلاع رسانی پزشکی ورزشی ایران

تهران - خیابان شهید مفتح جنوبی - خیابان ورزنده - پلاک ۱۷ - فدراسیون پزشکی ورزشی کدپستی:  ۱۵۷۱۷۴۵۶۱۳ صندوق پستی: ۹۶۵۹-۱۵۸۷۵ تلفن اطلاعات: ۸۳۸۲۶ فاکس: ۸۸۸۳۳۴۹۸ وب سایت:WWW.IFSM.IR پست الکترونیک:  info@ifsm.ir /  ifsm.info@gmail.com فدراسیون پزشکی ورزشی( Sports
ادامه مطلب