English
امروز : 1397/04/30

اساسنامۀ انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران

به‌نام خدا

اساسنامۀ انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران

 

فصل اول- کلیات


مادۀ 1:    به استناد مصوبۀ دویست و شصت و دومین جلسۀ مورخ 1380/8/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامۀ مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع مادۀ 4 مصوبۀ فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده می‌شود انجمن علمی پزشکی ورزشی براساس مواد آتی تشکیل می‌گردد که در سطور بعد به اختصار «انجمن» نامیده می‌شود.

مادۀ 2:    انجمن صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می‌نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.

مادۀ 3:    انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در ادارۀ ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیرۀ آن نمایندۀ قانونی انجمن می‌باشد.

مادۀ 4:    مرکز انجمن در شهر: تهران، آدرس: تهران، صندوق پستی:578-14395 است و شعب آن می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود، در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیأت مدیرۀ انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.

مادۀ 5:    انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

مادۀ 6:    انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.


فصل دوم- شرح وظایف و اهداف


مادۀ 7:    به منظور نیل به اهداف مذکور در مادۀ 2 اساسنامه، انجمن اقدامات و فعالیت‌های زیر را به عمل خواهد آورد.

1-7-    ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه‌های گوناگون رشتۀ مرتبط با انجمن فعالیت دارند.

2-7-    همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمان‌هایی که به نحوی با فعالیت‌های انجمن مرتبط هستند در برنامه‌ریزی امور آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی

3-7-    تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینۀ بازنگری و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی و بهداشتی درمانی، مؤسسات آموزشی و سطح علمی دانش‌آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی

4-7-    ارائۀ خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی براساس ضوابط مربوطه

5-7-    ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی، بهداشتی و درمانی

6-7-    تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی و آموزشی

7-7-    برگزاری گردهمایی‌های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

8-7-    فراهم کردن زمینۀ مناسب جهت انجام پژوهش‌های علمی مرتبط با رشتۀ مربوطه به خصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان

9-7-    مشارکت در تشکیل شورای انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه‌ریزی امور مرتبط با آن

10-7-    جلب حمایت نهادهای بین‌المللی برای انجام فعالیت‌های علمی، پژوهشی در عرصۀ ملی و در چهارچوب ضوابط جاری کشور


فصل سوم- عضویت


مادۀ 8:    عضویت در انجمن به طرق زیر می‌باشد:

1-8-    عضویت پیوسته: افرادی که حداقل دارای گواهینامۀ تخصصی در رشتۀ پزشکی ورزشی باشند و کلیۀ افرادی که دارای دانشنامة تخصصی و فوق تخصصی (به‌ترتیب الفبا) در رشته‌های ارتوپدی، جراحی، داخلی، رادیولوژی، طب اورژانس، طب فیزیکی و توانبخشی، قلب و عروق و کودکان باشند، همچنین کسانی که دارای مدرک PHD در رشته‌های پزشکی ورزشی، فیزیوتراپی، فیزیولوژی ورزشی و تغذیه باشند، می‌توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.

2-8-    عضویت وابسته: کلیۀ پزشکان عمومی، فارغ‌التحصیلان رشته‌های فیزیوتراپی، تغذیه، روانشناسی، آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و فیزیولوژی ورزشی که دوره‌های پزشکی ورزشی مورد تأیید انجمن را طی کرده باشند.

3-8-    عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند، می‌توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

تبصرۀ 1:    اعضای وابسته می‌توانند با احراز شرایط و تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

تبصرۀ 2:    اعضای پیوستۀ انجمن بایستی شرایط هیأت مؤسس و هیأت مدیرۀ مذکور در مادۀ 7 آیین‌نامۀ نحوۀ تشکیل و شرح وظایف کمیسون را دارا باشند.


مادۀ 9:    هریک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین  و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصرۀ 1:    پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

تبصرۀ 2:    ملاک تعداد اعضای پیوستۀ هر انجمن تعداد ثبت‌نام‌شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیأت مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسۀ مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.


مادۀ 10:    عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1-10-    استعفای کتبی عضو

2-10-    عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیأت مدیره تعیین می‌نماید.

3-10-    زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی.

تبصرۀ 1:    مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

تبصرۀ 2:    تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمۀ عضویت پس از اطلاع و تأیید هیأت نظارت بر عملکرد انجمن براساس موضوع بند 7 مادۀ 3 آیین‌نامۀ نحوۀ تشکیل و شرح وظایف کمیسیون، با هیأت مدیره خواهد بود.


فصل چهارم: ارکان انجمن


مادۀ 11:    انجمن دارای ارکان زیر است:

1-11-    مجمع عمومی

2-11-    هیأت مدیره

3-11-    بازرس


الف) مجمع عمومی


مادۀ 12:    مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوستۀ انجمن به دو صورت زیر تشکیل می‌گردد: 

1-12-    مجمع عمومی عادی که هرسال یک بار تشکیل می‌شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می‌کند و نیز می‌تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد.

2-12-    مجمع عمومی فوق‌العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می‌شود و نتیجۀ تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی فوق‌العاده به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل می‌گردد.

3-12-    اولین جلسۀ مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت مؤسس، پس از موافقت اولیۀ انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ 1:    جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌‌العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوۀ یک اعضای پیوسته رسمیت می‌یابد و در مجامع عمومی فوق‌العاده تصمیمات با دو سوم آرا خواهد بود.

تبصرۀ 2:    چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده به دست نیامد به فاصلۀ یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می‌شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.


مادۀ 13:    وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

1-13-    استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت  به گزارش فعالیت‌های سالانۀ انجمن

2-13-    اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجۀ انجمن و میزان حق عضویت

3-13-    انتخاب و یا عزل اعضای هیأت مدیره

4-13-    انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر عل‌البدل

5-13-    تصویب کلیۀ آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیأت مدیره

6-13-    تعیین روزنامۀ کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های انجمن

تبصره:    در کلیۀ جلسات مجامع عمومی نمایندۀ مذکور در تبصرۀ 1 مادۀ 10 آیین‌نامۀ نحوۀ تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نمایندۀ کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.


ب)    هیأت مدیره


مادۀ 14:    اعضای هیأت مدیره مرکب از 7 نفر است و 2 نفر دیگر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور در جلسۀ مجمع عمومی عادی هر 3 سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوستۀ انجمن انتخاب خواهند شد وعضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

تبصرة 1:    حداقل 4 نفر از اعضای هیأت مدیره باید دارای دانشنامة تخصصی در رشتة پزشکی ورزشی باشند. 

تبصرۀ 2:    افزایش تعداد هیأت مدیره با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و تأیید نهایی کمیسیون خواهد بود.

تبصرۀ 3:    جلسات هیأت مدیر حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل می‌شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود.


مادۀ 15:    هیأت مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره انتخاب می‌نماید. در ضمن آیین‌نامۀ داخلی هر انجمن در جلسات هیأت مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید.

تبصرۀ 1:    رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دورۀ متوالی نمی‌توانند به سمت یکی از این دو مسؤولیت انتخاب شوند.

تبصرۀ 2:    رئیس هیأت مدیره مسؤول ادارۀ امور جاری انجمن و مجری کلیۀ مصوبات هیأت مدیره و نمایندۀ قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصرۀ 3:    کلیۀ اوراق تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره و امضای خزانه‌دار و مهر انجمن و نامه‌های رسمی اداری با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود.

تبصرۀ 4:    چنانچه هریک از اعضای هیأت مدیره 3 جلسۀ متوالی و یا 5 جلسۀ متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیأت مدیره) در جلسات شرکت ننماید، مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصرۀ 5:    در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هریک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مابقی دورۀ عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.


مادۀ 16:    هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیرۀ جدید با حضور نمایندۀ کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسۀ مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نمایند.

تبصره:    هیأت مدیرۀ قبلی تا تأیید هیأت مدیرۀ جدید از سوی کمیسیون، مسؤولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.


مادۀ 17:    وظایف و اختیاران هیأت مدیره:

1-17-    دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده

2-17-    اجرای تصمیمات متخده در مجامع عمومی

3-17-    تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی‌های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 

4-17-    تهیۀ ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی

5-17-    تهیۀ گزارش سالانۀ فعالیت‌های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی

6-17-    تهیۀ ترازنامه و ارائۀ آن به مجمع عمومی

7-17-    قبول هدایا و کمک‌های مالی برای انجمن

8-17-    پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجامع عمومی

9-17-    ادارۀ امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه

10-17-    تشکیل کمیته‌های اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها

11-17-    انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور

12-17-    اقامۀ دعوی کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می‌شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر

13-17-    اتخاد تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

14-17-    پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق‌العاده


ج)    بازرس


مادۀ 18:    انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی‌البدل خواهد بود که هر سه سال یک بار در جلسۀ مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.


مادۀ 19:    وظایف بازرس به شرح زیر است:

1-19-    بررسی کلیۀ اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیۀ گزارش برای ارائه به مجمع عمومی

2-19-    بررسی گزارش سالانۀ هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیۀ گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی 

3-19-    گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

4-19-    دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری


مادۀ 20:    شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی مجاز است و در هر زمان می‌تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیأت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد

مادۀ 21:    در پایان هر سال مالی ریاست هیأت مدیره گزارش فعالیت‌های سالانۀ انجمن و ترازنامۀ مالی آن را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسۀ مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.


فصل پنجم- منابع مالی انجمن


مادۀ 22:    منابع مالی انجمن عبارتست از:

1-22-    حق عضویت اعضا

2-22-    از محل هدایا و کمک‌ها

3-22-    درآمد حاصل از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی

4-22-    حمایت‌های مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


فصل ششم- موارد انحلال انجمن


مادۀ 23:    در صورت درخواست هیأت مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیل انجمن منحل می‌گردد.


مادۀ 24:    مجمع عمومی فوق‌العاده که تصمیم به انحلال انجمن می‌گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیأت تسویه و تعیین مدت مأموریت آن اقدام خواهد کرد.


مادۀ 25:    هیأت تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می‌نماید. ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد و در روزنامۀ رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.

تبصره:    باقیماندۀ دارایی‌های انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیأت تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از مؤسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.

این اساس‌نامه مشتمل بر 6 فصل و 25 ماده و 18 تبصره در تاریخ 1388/06/28 به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید.