English
امروز : 1397/04/30

دانلود فایلهای آموزشی

دوازدهمین همایش پزشکان عمومی نظام پزشکی استان تهران فروردین 94 ( برنامه ورزش درمانی در بیماریهای شایع)
همایش سلامت زنان از مجموعه همایش های سلامت و زندگی اسفند 92
همایش کمر درد از مجموعه همایش های سلامت و زندگی دی 92
همایش ملی استعدادیابی ورزشی آذر 92
کنگره چاقی آذر 92
همایش پوکی استخوان از مجموعه همایش های سلامت و زندگی آذر 92
کنفرانس پزشکی ورزشی در بیماری های مزمن (موزه تاریخ پزشکی آبان 92)
کنگره بین المللی علم و فوتبال آبان 92
سمینار پزشکی ورزشی مهر 92
سمینار روشهای کاهش دور شکم
سمینار انتخاب و کاربرد تجهیزات ورزشی
جلسه علمی انجمن بیمارستان طالقانی
 جلسه علمی انجمن، مهر 91
سمینار پزشکی ورزشی مهر 90
 جلسه علمی انجمن، اردیبهشت 90
جلسه علمی انجمن، دی 89
جلسه مدون نظام پزشکی، مرداد 89