خدمات

بیماران بعد از ابتلا به کرونا ( به ویژه افراد بستری در بیمارستان و بستری در بخش مراقب های ویژه) دارای علائم عمومی ناشی از عدم فعالیت فیزیکی و عوارض بیماری می شوند. عوارض شامل علائم جسمی و روانی می باشند.مهمترین علائم جسمی شامل ضعف عضلانی، کاهش استقامت بدن، تنگی نفس، درد و خشکی مفاصل می باشد. همچنین مهمترین علائم روانی شامل اضطراب، افسردگی، اختلال شناختی می باشد.در مجموع علائم جسمی و روانی منجر به محدودیت طولانی مدت، اختلال عملکرد روزانه و کاهش کیفیت زندگی می شود
در بازتوانی و ورزش درمانی بیماران بهبود یافته از کرونا، بهبود ضعف عضلانی و ارتقاء عملکرد فیزیکی روزانه از مهمترین اقدامات می باشد. همچنین اصلاح وضعیت تنفسی و آمادگی قلبی عروقی نیز جایگاه مهمی دارد. از سوی دیگر بهبود عملکرد روانی، شناختی، کاهش اضطراب و افسردگی و هم مهم می باشد بیماران کرونا همچنین در معرض عوارض ریوی دراز مدت می باشند، که عوارض ریوی منجر به کاهش حجم ریوی و تنگی نفس می شود
تیم پزشکان کلینیک ورزش خدمات جامع بازتوانی ریوی و ورزش درمانی را به بیماران بهبود یافته از کرونا با رویکرد رفع اختلالات جسمی و روانی ارائه می دهندبیماران می توانند ابتدا از طریق کلینیک مجازی ویزیت شده و آموزش های لازم را دریافت نموده و برای آنها براساس شرایط بیمار، عکس و فیلم های آموزشی ارسال می شود.بیمارانی هم که نیاز به مراجعه حضوری جهت بازتوانی و ورزش درمانی داشته باشند می توانند جهت ورزش های حضوری به بیمارستان مراجعه نمایند
اثرات درمانی برنامه بازتوانی و ورزش درمانی جهت بیماران دچار عوارض ناشی از بستری در بخش مراقبت های ویژه همراه با عوارض ریوی انسدادی ناشی از کرونا معمولا بعد از ۴-۸ هفته مشهود است
امید است حضور بیماران مبتلا به کرونا در برنامه بازتوانی ریوی و ورزش درمانی شاهد کاهش عوارض کوتاه مدت و دراز مدت بیماری باشیم

برخی از خدمات عبارتند از

بازتوانی ریوی
تجویز نسخه ورزشی و ورزش درمانی
مشاوره ورزشکاران حرفه ای
تجویز نسخه ورزشی با رویکرد پیشگیری از کرونا
مشاوره روانپزشکی
مشاوره تغذیه