آشنایی با انجمن پزشکی ورزشی ایران

آشنایی با مرکز

  • انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.

  • پزشکی ورزشی تخصصی از علم پزشکی است که با نام طب ورزش نیز از آن یاد می‌کنند. این گرایش در زمینه سلامتی ورزشکاران و همچنین استفاده از ورزش در جهت حفظ سلامت عمومی انسان‌ها مطالعه می‌نماید. علاوه بر آن به درمان، توانبخشی و پیشگیری از آسیب‌های ورزشی کمک می‌کند.

  • تاریخچه پزشکی ورزشی در ایران نیز به سال ۱۳۲۹ مربوط می‌شود؛ که با تأسیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران در آن تاریخ مباحث مربوط به مقوله پزشکی ورزشکاران از طریق آن مجموعه پیگیری شد. اما با گذشت زمان و نیاز به تخصص‌های مختلف کمیته‌های تخصصی این فدراسیون تکمیل گردید. کمیته‌های مختلف تن به ترتیب زیر می‌باشد: کمیته آموزش و پژوهش، کمیته خدمات درمانی، کمیته تغذیه، کمیته توانبخشی، کمیته درمان، کمیته بانوان، کمیته طرح و برنامه، کمیته روابط عمومی و امور بین‌الملل، کمیته روانشناسی، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ. فدراسیون پزشکی ورزشی ایران با عضویت ۲/۶۰۰/۰۰۰ ورزشکار که به عنوان ورزشکاران سازمان یافته ایران تلقی می‌شوند به عنوان بزرگترین فدراسیون ملی ایران به امور پزشکی ورزشی ورزشکاران می‌پردازد.

image
Image

خدمات مرکز

خدمات مرکز خدمات مرکز خدمات مرکز خدمات مرکز خدمات مرکز خدمات مرکز